Wilkins & Partners BV levert advies-, detacherings- en interimdiensten op financieel gebied. In de markt vrijkomende expertise en ervaring  wordt samengevoegd en ingezet. Die diensten kunnen worden geleverd door ‘losse’ en vaste krachten. De ‘losse’ krachten zijn vooral ZZP-ers.

Wij werken optimaal samen met andere financiële dienstverleners in de vorm van uitwisseling van wederzijdse kennis, werk en medewerkers. Uitgangspunt is dat ieder zoveel mogelijk moet doen waar hij het best in is. Dat geeft een efficiënte werkverdeling en laat ieder in ‘zijn eigen discipline’. Daarnaast zoekt Wilkins & Partners bewust gunstig contact met andere detacheringsbureaus. Dat geeft ieder extra inzetmogelijkheden.

Wilkins & Partners levert de advies-, detacherings- en interimdiensten vanuit een unieke combinatie van brede kennis en langdurige ervaring.  Het bedrijf kent tevens eigen producten op die kennis- en ervaringsbasis, zoals kant en klare modellen voor kosteninzicht en een aparte Financiële Management Rapportage.

Wij huldigen het standpunt dat ervaring belangrijk voor succes is: hoe meer hoe beter. Advies met ervaring zorgt voor respect en voor kennis over praktische uitvoerbaarheid. Kennis die in combinatie van mensen bijzonder nuttig wordt.  De medewerkers van Wilkins & Partners hebben minimaal twintig jaar ervaring. Wilkins & Partners houdt kantoor te Wassenaar en Rijswijk.