Wilkins & Partners BV biedt u advies- en interimdiensten aan op financieel gebied met de raakvlakken bedrijfsvoering en informatietechnologie. Economische en juridische opleidingen verschaffen daarvoor de basis.

Wilkins & Partners levert de advies- en interimdiensten vanuit een unieke combinatie van brede kennis en langdurige ervaring.  Het bedrijf kent tevens eigen producten op die kennis- en ervaringsbasis, zoals kant en klare modellen voor kosteninzicht en financiële managementrapportages.

Wij huldigen het standpunt dat ervaring belangrijk voor succes is: hoe meer hoe beter. Advies met ervaring zorgt voor praktische uitvoerbaarheid en respect. Alle medewerkers van Wilkins & Partners hebben minimaal twintig jaar ervaring.

Wij werken optimaal samen met andere financiële dienstverleners in de vorm van uitwisseling van wederzijdse kennis, opdrachten en medewerkers. Uitgangspunt is dat ieder zoveel mogelijk moet doen waar hij het best in is. Dat geeft een efficiënte verdeling, waarbij ieder in ‘zijn eigen discipline’ werkt.

Wilkins & Partners houdt kantoor te Wassenaar en Rijswijk.